Συμμετοχή στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Χθες 24 Απριλίου, συμμετείχαμε στην σύσκεψη με θέμα “Σχεδιασμός Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων νομού Δωδεκανήσου στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών”. Εκφράσαμε την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο στην όλη προσπάθεια και πιο συγκεκριμένα, προτείναμε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία να βοηθήσουμε με την στελέχωση από εθελοντές ορισμένων πυροφυλακίων κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας και στην Δασική Υπηρεσία να συνδράμουμε στο έργο της μέσω της εκπόνησης μελετών δημιουργίας στεγασμένων ζωνών εκατέρωθεν του οδικού δικτύου. Οι εν λόγω φορείς καλωσόρισαν τις προτάσεις μας και εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσουν συναντήσεις.