Σκοπός – Δραστηριότητες

Οι δράσεις του Ροδιακού Δάσους συγκαταλέγονται σε 5 βασικούς άξονες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

draseis

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

  • Καθαρισμούς ακτών, πάρκων, δασών.
  • Περιφρούρηση δασών με περιπολίες εθελοντικών ομάδων κατά την αντιπυρική περίοδο.
  • Εργασίες πυροπροστασίας εντός των δασών όπως κλαδεύσεις και αραιώσεις για την δημιουργία στεγασμένων ζωνών.

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση

Αποτελεί πρωταρχικό στόχο της οργάνωσης γιατί αποτελεί την βάση για μία κοινωνία που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα ζει σε αρμονία μαζί του. Ειδικά οι δράσεις ευαισθητοποίησης των μικρών παιδιών αποτελούν προτεραιότητα για εμάς γιατί αυτά αποτελούν τους μελλοντικούς πολίτες αυτού του νησιού. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διοργανώνουμε εκδρομές σε ιδιαίτερα φυσικά οικοσυστήματα του νησιού και ημερίδες ενημέρωσης.

 

Ανάπτυξη φυσικού περιβάλλοντος

  • Αναδασώσεις με προτεραιότητα στα ιδιαίτερα επιβαρυμένα οικοσυστήματα.
  • Έργα δασικής αναψυχής.