Δελτίο Τύπου Ημερίδας «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων»

 

Ρόδος 01-07-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερίδα με θέμα «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων»

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ “JUNICOAST” «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων στην Κρήτη και στο Ν. Αιγαίο (Ελλάδα)» (LIFE07NAT/GR/000296) που υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις Διευθύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα “Ακταίον” ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ροδιακό Δάσος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και στόχος της ήταν η προώθηση συγκεκριμένων δράσεων προστασίας, η διάδοση της εμπειρίας στην προώθηση και εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, διασφαλίζοντας την ευρύτερη προστασία του οικοτόπου αυτού στη νήσο Ρόδο.

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας ήταν:

  • κ. Γιώργος Καζάκης, Δασολόγος, Συντονιστής του Προγράμματος «JUNICOAST» με θέματα:  α. «Το Δίκτυο «NATURA 2000» και τα προγράμματα «LIFE+»  β. «Ο οικότοπος των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων: περιγραφή, περιοχές που συναντάται, απειλές, προστασία» και γ. «Το πρόγραμμα junicoast: εταίροι, χρονοδιάγραμμα, προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις προστασίας, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, δράσεις διαχείρισης του προγράμματος».
  • κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ροδιακού Δάσους και η κ. Δέσποινα Σιδέρη, Δασοπόνος, Υπεύθυνη Τομέα Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ροδιακού Δάσους με θέμα: «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου».
  • κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Γεν. Δ/ντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Ρόδος- Αμμοθίνες, παρελθόν, παρόν και μέλλον».
  • κ. Αικατερίνη Μπαλατσούκα, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων:  το Νομοθετικό Πλαίσιο»
  • κ. Κωνσταντινιά Παπαστεργίου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Δήμος Ρόδου, με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ο δρόμος για την ευαισθητοποίηση»

 

Στην υποστελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών περιβάλλοντος και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να επιτελέσει το καθήκον του όσον αφορά την προστασία και ανάπτυξη των φυσικών αυτών οικοσυστημάτων στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Αντώνης Χατζηιωάννου ενώ ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Παναγιώτης Βενέρης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την σύγχυση και τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην άσκηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του Ροδιακού Δάσους κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αφού ευχαρίστησε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων για την εμπειρία που μετέδωσε στους συμμετέχοντες στην ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα που υλοποίησε για την προστασία των αμμοθινών με κέδρα στην περιοχή της Κρήτης, τόνισε πως το Ροδιακό Δάσος έχει την πρόθεση να υλοποιήσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο νησί της Ρόδου, δήλωση η οποία έγινε καλοδεχούμενη αμέσως από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο διαχειριστής του Προγράμματος Junicoast κ. Γιώργος Καζάκης δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια με τη συνεργασία όλων των φορέων, υπηρεσιών, οργανώσεων και εθελοντών ενώ τέλος ο Γεν. Δ/ντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κ. Θεοδωρίδης έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του έτσι ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Να σημειώσουμε ότι την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ αυτών αρκετοί υπηρεσιακοί παράγοντες και μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Ρόδου αλλά και απλοί πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την ευημερία του φυσικού πλούτου του τόπου μας.